top of page
Sök
 • Skribentens bildProduction for Future

Hållbarhet i fokus

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att alltid tänka hållbarhet inom industrin men det kan var svårt att veta hur man skall göra. I denna artikel lyfts några exempel på hur vi i Production for Future inom projektet Smarta Fabriker jobbar med hållbarhet utifrån FN:s 17 Globala mål.

Projektet Production for Future syftar bland annat till att visa hur hållbarhet, mångfald och teknik behöver samspela för att skapa en framtid för alla. Inom projektet byggs en mini-fabrik som används för att demonstrera en smart fabrik där de 17 Globala Målen används för att jobba mot en hållbar utveckling. Förenta Nationerna (FN) har ställt upp 17 Globala Mål inklusive delmål som enligt FN krävs för att lösa världens största utmaningar. Hållbar utveckling innebär tre aspekter: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där alla är lika viktiga för att det ska kunna finnas en framtid. Ekonomisk hållbarhet handlar om att utveckla ett välstånd för alla samhällsklasser. Social hållbarhet innebär att du som individ oavsett förutsättningar ska kunna utvecklas och ha god hälsa. Ekologisk hållbarhet är när resurserna vårdas på ett sådant sätt att framtida generationer kan tillgodose sina behov. I projektets arbete mot en hållbar utveckling kom följande frågor upp: Hur minimerar vi miljöpåverkan av fabriken? Hur skapar vi anständiga anställningsvillkor för de som jobbar i fabriken? Hur säkerställer vi ekonomisk tillväxt?

Ur perspektivet med ekologisk hållbarhet arbetar projektet med mål 9.4 som syftar till att industrin ska uppdateras för att öka hållbarhet. I det här projektet innebär det att alla produkter ska kvalitetssäkras för att förlänga deras livslängd och spara jordens resurser. För att kunna använda en produkt så länge som möjligt krävs det att varje komponent i produkten uppnår en viss kvalitetsstandard. Ett annat exempel är att koppla upp fabriken med sensorer som mäter tex energiförbrukning för att på det sättet bli medveten och fatta bättre beslut om vilka processer som behöver utvecklas. Ytterligare ett exempel på att arbeta resurssparande är att skapa digitala kopior under planeringen av en fabrik. Det gör att det är enklare att få en holistisk bild av fabriken och få de olika avdelningarna att samspela (produktutveckling, mekanikkonstruktion, processutveckling, el-konstruktion, IT). En tillverkningsmetod som i fabriken används för att skapa fixturer och andra mindre delar är additiv tillverkning. Eftersom 3D-printning är en tillverkningsmetod där vi lägger till material istället för att ta bort material, slipper vi slöseri av material.

Fabriken är ekonomisk hållbar för att den möjliggör en flexibel produktion. Genom en mobil robotmodul som lätt kan anpassas till nya uppgifter kan produktionen snabbt reagera på nya omständigheter, som t.ex. nya produktvariationer. Eftersom den flexibla robotmodulen går att anpassa till olika scenarier är det en säker investering då den kan utnyttjas för flera olika uppgifter. Robotmodulen bidrar med ökad produktivitet, löser flaskhalsar och säkrar kvalitén på produkten vilket nämns i mål 8.2, som bland annat syftar till att främja ekonomisk produktivitet genom teknisk innovation. Eftersom denna fabrik bara används för att demonstrera en produktionslina, återanvänds produkterna som tillverkas. Detta för att spara på resurser och för att visa fördelarna med cirkulär ekonomi, vilket inkluderas i mål 8.4.

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är mål 8.8 “Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla” ett fokusområde i planering av en fabrik. I Production for Future förbättras arbetsmiljön genom en robotmodul som kan hjälpa människan på olika sätt. Roboten kan underlätta i uppgifter som är repetitiva och inte ergonomiska och därmed bidra till människans hälsa. Dessutom kan roboten ta över uppgifter som är farliga för människan, som att t.ex. hantera kemikalier.

Sammanfattningsvis finns det väldigt många möjligheter med att tänka hållbart i planering av en fabrik och det är hjälpsamt att ta inspiration från de Globala Målen. Vilka mål kan du jobba med? Om du vill veta mer om vårt arbete, gå in och följ Production for Future på Instagram och håll utkik efter framtida artiklar om hållbarhet.


Nedan följer en sammanställning av de globala mål som beaktas i Production for Future.

Ekologisk hållbarhet:

Mål 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Mål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Mål 12.5 Minska mängden avfall markant

Mål 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

 • Säkra kvalitet – produkter med hög kvalitet håller längre vilket sparar resurser och energi då produktens livslängd förlängs

 • 3D-printning – vi slösar inte material eftersom det är en tillverkningsmetod där vi tillägger material när vi bygger en produkt och inte tar bort från ett material (jämförelse fräsa)

 • Uppkopplade sensorer som mäter energiförbrukning – vi blir medvetna om vilken energi som krävs för vad och fattar bättre beslut om vilka processer vi ska satsa på. Det kan vara en motivation för företag att kunna visa att de har förändrat en process och gjort den mer energisparande

 • Vi återanvänder vår produkt - resurssparande

Ekonomisk hållbarhet:

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8.2: Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

Mål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

 • Vi köper en robotmodul som kan användas för olika uppgifter – vi får större användning för den och investering kan räknas hem snabbare

 • Öka produktivitet – roboten stöttar montören för att lösa flaskhalssituationer

 • Säkrad kvalitet ökar kundnyttan vilket gör att produkten blir mer attraktiv

 • Nya affärsmodeller – produkter (som robotmodulen) går att uppgradera istället för att det behöver skapas helt nya celler

Social hållbarhet:

Mål 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Mål 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering (öka industrins andel av sysselsättningar)

 • Förbättra arbetsmiljö: Roboten kan ta över uppgifter som är pilliga och jobbiga för människans ögon/nackmuskler

 • Roboten kan ta över uppgifter som är farliga

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page