Hållbarhet i fokus

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att alltid tänka hållbarhet inom industrin men det kan var svårt att veta hur man skall göra. I denna artikel lyfts några exempel på hur vi i Production for Future inom projektet Smarta Fabriker jobbar med hållbarhet utifrån FN:s 17 Globala mål. Projektet Production for Future syftar bland annat till att visa hur hållbarhet, mångfald och teknik behöver samspela för att skapa en framtid för alla. Inom projektet byggs en mi