Uppmärksammar internationella kvinnodagen med workshop

Det finns fortfarande mycket att göra för att uppnå jämställdhet och jämlikhet. Därför har vi skapat en workshop som handlar om mångfald och inkludering på arbetsplatser. Workshopen hålls digitalt på plattformen Gather där alla deltagare har en avatar och kan interagera med varandra. På det sättet vill vi skapa utrymme för diskussion och upplevelsebaserat lärande. #productionforfuture #jämställdhet #internationellakvinnodagen #inkludering #mångfald