Att bygga en flexibel fabrik

Dagens industri blir mer och mer intresserad av att ha en flexibel produktion. Kundbeteendet förändras och kräver numera allt oftare kundanpassade produkter. Det ställer krav på fabriker att snabbt kunna ställa om till nya produktvarianter. För att kunna vara konkurrenskraftig krävs det att tänka igenom hur företaget vill bli flexibel. Hur detta skulle kunna uppnås visar projekten Production for Future och Smarta Fabriker i sin nya minifabrik. Inom projekt Smarta Fabriker och